Nagroda Mistrz Teorii

Edycja 2024: Nagroda „Mistrz Teorii” jest przyznawana za najlepszą pracę magisterską z teoretycznej fizyki kwantowej

Praca musi mieć charakter nowatorski z istotnym, udokumentowanym wkładem kandydata w rozwój metod teoretycznych lub numerycznych. Organizatorami konkursu są Katedra Mechaniki Kwantowej UMK oraz Centrum Doskonałości Astrofizyka i Astrochemia UMK w Toruniu.

Do konkursu o nagrodę przyjmowane będą prace magisterskie obronione w 2023 roku, w polskiej jednostce naukowej. Wnioski o nagrodę mogą składać autorzy prac magisterskich lub ich promotorzy. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem lipca 2024 roku.

Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie 16 września.

Szczegółowy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać tutaj.


Poprzednie edycje:

Mistrz Teorii 2023

Laureatem Nagrody Mistrz Teorii w 2023 roku został pan mgr Karol Łukanowski (UW) za pracę Upper bounds on key rates in device-independent quantum key distribution.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wręczenie Nagrody miało miejsce podczas dorocznej inauguracji roku akademickiego WFAiIS UMK 2 października 2023 roku.

Mistrz Teorii 2022

Laureatem Nagrody Mistrz Teorii w 2022 roku został pan mgr Maciej Łebek (UW) za pracę Wzbudzenia elementarne jednowymiarowych, bozonowych kropli kwantowych z oddziaływaniami dipolowymi (Elementary excitations of one-dimensional dipolar quantum Bose droplets).

Serdecznie gratulujemy!!!

Wręczenie Nagrody miało miejsce podczas dorocznej inauguracji roku akademickiego WFAiIS UMK. 3 października 2022 roku.


Kapituła Nagrody „Mistrz Teorii”

Rafał Demkowicz-Dobrzański
Uniwersytet Warszawski

Łukasz Cywiński
Instytut Fizyki PAN

Dariusz Chruściński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Paweł Machnikowski
Politechnika Wrocławska

Marcin Mierzejewski
Politechnika Wrocławska

Katarzyna Pernal
Politechnika Łódzka

Bartłomiej Szafran
Akademia Górniczo-Hutnicza

Michał Zieliński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Piotr Żuchowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt: mzielin@fizyka.umk.pl